43 νικητές

στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα

Οι νικητές δραστηριοποιούνται

σε 7 χώρες παγκοσμίως

Έχουν δημιουργηθεί

χιλιάδες θέσεις εργασίας

Βοήθησε στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες σε επιχειρηματίες, συνεισφέροντας χρηματικά ή σε είδος. Με τη βοήθειά σoυ, μπορούμε να ενισχύσουμε την καινοτομία και να βοηθήσουμε άξιους επιχειρηματίες να γίνουν κινητήριος δύναμη για κοινωνική αλλαγή.

$1,500

Χρηματοδότησε μία μεγάλη ημερίδα επιχειρηματικότητας ή εκδηλώσεις ομιλιών

$500

Χρηματοδότησε μία εκδήλωση επιχειρηματικής δικτύωσης

$75

Υποστήριξε μία συνάντηση επιχείρησης με σύμβουλο επιχειρήσεων