Η DIVING STATUS είναι μία πιστοποιημένη εταιρεία παροχής υποθαλάσσιων υπηρεσιών για την υποστήριξη  του ναυτιλιακού κλάδου, παρέχοντας υπηρεσίες υποθαλάσσιας τεχνικής επιθεώρησης, συντήρησης και επισκευών υπερπόντιων εμπορικών πλοίων. Διατηρείται έτσι η αξιοπλοΐα των πλοίων, ώστε να συνεχίζουν με ασφάλεια και χωρίς καθυστέρηση το δρομολόγιό τους, καθώς επίσης μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, περιορίζοντας τα λειτουργικά τους έξοδα. Ταυτόχρονα, περιορίζονται και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ιστοσελίδα: https://divingstatus.com
Αιτούντες: Ληξουργιώτης Ιωάννης, Ληξουργιώτη Έφη, Γιαζλάς Γιώργος.

Το όραμά μας είναι να γίνουμε μια διεθνώς γνωστή εταιρεία στον τομέα των υποβρύχιων τεχνικών υπηρεσιών

DIVING STATUS

Πιστεύουμε ότι το Envolve Award Greece θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο συντομότερα

DIVING STATUS