Μία πλωτή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για να παρέχει αξιόπιστες ανεμολογικές και περιβαλλοντικές μετρήσεις στους κατασκευαστές υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Η κατασκευή αυτή βοηθά στην εκτίμηση του αιολικού δυναμικού, ενώ τα αναλυτικά δεδομένα που παράγονται υποστηρίζουν συνολικά τα υπεράκτια αιολικά πάρκα σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους.
Αιτούντες: Αντώνης Πέππας, Θοδωρής Παπαθεοδώρου.