Η Grekaddict.com είναι μία πλατφόρματαξιδιωτικών εμπειριώνπουεπαναπροσδιορίζειτηνεταιρική κουλτούρα, προσφέροντας καινοτόμες βιωματικές επιβραβεύσεις υπαλλήλων, εταιρικά δώρα,και δραστηριότητες ενδυνάμωσης ομάδων.Στόχος της Grekaddict είναι να βοηθήσει τις εταιρείες να καλλιεργήσουν ισχυρότερη εταιρική κουλτούρα, να ενισχύσουν τα κίνητρα των εργαζομένων τους και να επιβραβεύσουν την υψηλή απόδοσή τους με μοναδικές εμπειρίες.

Ιστοσελίδα: http://www.Grekaddict.com

Αιτούσα: ΣουζάναΘεοδωρίδου

H Grekaddict.com είναι μία πλατφόρμα ταξιδιωτικών εμπειριών που επαναπροσδιορίζει την εταιρική κουλτούρα, προσφέροντας καινοτόμες βιωματικές επιβραβεύσεις υπαλλήλων, εταιρικά δώρα και δραστηριότητες ενδυνάμωσης ομάδων.

Grekaddict.com

Στόχος της Grekaddict είναι να βοηθήσει τις εταιρείες να καλλιεργήσουν ισχυρότερη εταιρική κουλτούρα, να ενισχύσουν τα κίνητρα των εργαζομένων τους και να επιβραβεύσουν την υψηλή απόδοσή τους με μοναδικές εμπειρίες.

Grekaddict.com