Ένας ανελκυστήρας πολύ χαμηλής κατανάλωσης, που αποθηκεύει την ενέργεια του ήλιου σε μπαταρίες για την λειτουργία του. Προσφέρει ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια, καθώς και πολλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.
Αιτούντες: κ. Ιωάννης Σαχσαμάνογλου