Μια εξατομικευμένη συνδρομητική πλατφόρμα που προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες μετά το κανονικό σχολικό πρόγραμμα των παιδιών και έχει αναπτυχθεί από την eLearning Industries Ltd. Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους καλύτερα και γρηγορότερα από τις συμβατικές μεθόδους μελέτης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε συσκευή. Η MyeTutor.org προσαρμόζει τη μεθοδολογία διδασκαλίας της σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με το πώς ο κάθε μαθητής μαθαίνει, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία του στο σχολείο και τις εξετάσεις
Αιτούντες: Αθανάσιος Λαδόπουλος, Nathan Tufte, Δρ. Δημήτρης Παππάς, Κωνσταντίνα Γεωργά, Dr. Hristijan Petreski.