Η TOBEA ΕΠΕ σχεδιάζει και κατασκευάζει καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες. Ξεκίνησε με το SEATRAC και την προσβασιμότητα στις ακτές πριν προχωρήσει σε νέες καινοτομίες.
Ιστοσελίδα: https://tobea.gr
Αιτούντες: Ιγνάτιος Φωτίου, Σταύρος Κατσιαούνης, Νίκη Παπαγεωργίου, Περσεφόνη Μπέρτζου, Ναταλία Λαίνα, Παναγιώτα Κελβερκλόγου, Γιώργος Κριμπένης, Κώστας Κορκότζιλας, Αμαλία Μηνά.

Το Seatrac λειτουργεί εντελώς αυτόνομα, με ηλιακή ενέργεια, δεν χρειάζεται κάποια μόνιμη επέμβαση και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.

Tobea

Στόχος μας να προσφέρουμε εκατοντάδες Seatrac και ένα δίκτυο προσβάσιμων παραλιών.

WOVER