Η TPL προσφέρει μία καταλυτική υπηρεσία για την διεθνή επέκταση εταιρειών. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια  πλατφόρμα βασισμένη στο cloud, το οποίο  δημιουργεί ένα παγκόσμιο διαδικτυακό οικοσύστημα για την τοποθέτηση των προϊόντων μίας εταιρείας σε πολλαπλά κανάλια διαδικτυακών πωλήσεων όπως το Amazon, το eBay, το Google κ.α. Ταυτόχρονα, μέσω των υπηρεσιών 3PL (εφοδιαστική τρίτων) που προσφέρει, φέρνει τα προϊόντα στους τελικούς πελάτες όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, απαλείφοντας την πολυπλοκότητα των διεθνών αποστολών.
Ιστοσελίδα: https://tpl.gr

Αιτούντες: Σπυρίδων Κοτσαλίδης, Βασίλειος Νάκος, Νικόλαος Τσάμης.

Στόχος μας είναι να διαθέσουμε τα προϊόντα μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ασφάλεια.

TPL

Αναπτύσσουμε ένα διαδικτυακό οικοσύστημα για τη διάθεσή των προϊόντων των κατασκευαστών. 

TPL