Ένα κέντρο διαδραστικής – βιωματικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο να εγείρει το αυθόρμητο ενδιαφέρον και την προσήλωση των συμμετεχόντων. Μια ξεχωριστή προσέγγιση που προάγει τη γνώση προσφέροντας εμπειρίες.
Αιτούντες: κ. Κωνσταντίνος Μητρόπαπας