ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:

To Envolve διαθέτει πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δε γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε ευθύνη των χρηστών του ιστότοπου.

Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα είναι σωστές και ενημερωμένες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την πληρότητά τους. Μπορεί να κάνουμε αλλαγές στο υλικό της ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένων και αυτών των όρων και προϋποθέσεων). Θα πρέπει να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να ελέγξετε όλες τις πληροφορίες πριν ενεργήσετε βάσει αυτών.

Οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν οικονομική συμβουλή για επενδύσεις ή εμπορικούς σκοπούς ή προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση επενδύσεων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

Μερικές φορές, παρέχουμε συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των συμβατικών εταίρων μας). Εάν χρησιμοποιείτε συνδέσεις με δικτυακούς τόπους τρίτων σε αυτή την ιστοσελίδα, θα φύγετε από αυτή την ιστοσελίδα. Εμείς δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση σχετικά με αυτές, ή οποιοδήποτε υλικό βρεθεί εκεί, ή οποιαδήποτε αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες τρίτων, που συνδέονται με αυτή την ιστοσελίδα, θα το πράξετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να αναπαραχθούν μόνο στο σύνολό τους (χωρίς τροποποίηση) για προσωπική και/ή εκπαιδευτική χρήση του κάθε αναγνώστη και πρέπει να συμπεριλαμβάνουν αυτήν την ειδοποίηση.

Οι υποψήφιοι θα αποζημιώσουν και θα κρατήσουν αποζημιωμένα τα μέλη της Envolve από και έναντι κάθε ευθύνης για απώλειες ή έξοδα που υπέστησαν ή που προκύπτουν από τα μέλη της Envolve, ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας ή ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του Χρήστη Envolve και του Αιτούντος στα προγράμματα Envolve Awards.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

©Envolve 2018 – all rights reserved

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ:

Το Envolve είναι μία Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα το Ντέλαγουερ, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με την επωνυμία Entrepreneurship Award Corp.