Κλάδοι Εξειδίκευσης

Στρατηγική, Χρηματοοικονομικά, Εταιρική Διακυβέρνηση, Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Operations.

Σχετικά με την 1BusinessWorld

1BusinessWorld είναι ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό οικοσύστημα, καθώς και πλατφόρμα τεχνολογίας και συμβουλευτικής, που παρέχε σε εταιρείες και οργανισμούς πληροφορίες, καθοδήγηση και εργαλεία απαραίτητα για την επιτυχία τους σε μία ανταγωνιστική αγορά. Στοχεύουν στην ενδυνάμωση των επιχειρηματικών, την διασύνδεσή τους παγκοσμίως, καθώς και να υποστηρίξει την επέκταση των δραστηριοτήτων τους διεθνώς.

Υποστήριξη προς τους Νικητές του Envolve Award Greece

1BusinessWorld θα προσφέρει στους νικητές του Envolve Award Greece τις ακόλουθες υπηρεσίες: Εταιρική ταυτότητα και παρουσίαση, στρατηγική διαχείριση, ηγεσία, εταιρική διακυβέρνηση, χρηματοοικονομικά, επικοινωνιακή στρατηγική, βελτιστοποίηση απόδοσης, ανάπτυξη προϊόντος και υπηρεσιών, τεχνικές μάρκετινγκ και διοίκησης, αξιολόγηση και προετοιμασία συμβάσεων, κεφαλαιαγορές και άντληση κεφαλαίων, δίκτυο επενδυτών και συμβούλων.