ΙΔΡΥΤΗΣ

O Όμιλος Libra είναι ιδρυτής του Envolve Award Greece (πρώην Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας). Σχεδίασε και ξεκίνησε το πρόγραμμα το 2012 με τη δέσμευση για πάνω από 10 εκατομμύρια Ευρώ. Το Libra Group παρέχει επίσης υποστήριξη και καθοδήγηση προς τις νικήτριες εταιρείες, ενώ διαχειρίζεται το Βραβείο για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.