ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

To Obama Foundation είναι υποστηρικτής των επιχειρηματικών δράσεων του Envolve Award U.S.A.

Σχετικά με το Obama Foundation: www.obama.org