Ο Κωνσταντίνος Κομποθέκλας είναι Business Development Associate του Envolve Entrepreneurship στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων με νέους και υπάρχοντες υποστηρικτές και συνεργάτες, ενώ ταυτόχρονα διερευνά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για το Envolve Entrepreneurship αλλά και για το δίκτυο των βραβευμένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος συμμετέχει επίσης στη διαδικασία αξιολόγησης του διαγωνισμού Envolve Award Greece, εξετάζοντας ετησίως εκατοντάδες επιχειρηματικά σχέδια. Υποστηρίζει επίσης την ομάδα μάρκετινγκ στη δημιουργία και υλοποίηση της στρατηγικής της.

Πριν από την ένταξή του στην ομάδα του Envolve, ο Κωνσταντίνος εργάστηκε ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υπολογιστών, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Έχει επίσης μεγάλη εμπειρία στην τουριστική βιομηχανία ως Αναλυτής Έρευνας Μάρκετινγκ, καθώς και στη βιομηχανία της μόδας ως Υπεύθυνος Λειτουργιών επιχείρησης.

Ο Κωνσταντίνος είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και κάτοχος Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.