Το Geomiso είναι το πρώτο παγκοσμίως λογισμικό ‘ισογεωμετρικής’ ανάλυσης και τριδιάστατου σχεδιασμού. Η εταιρεία αναπτύσσει, εμπορεύεται και υποστηρίζει λογισμικό για μηχανικούς, αποτέλεσμα εκτενούς έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για να σχεδιαστεί ένα προϊόν όσο και για να προσομοιωθεί και να προβλεφθεί η συμπεριφορά του σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς να απαιτείται δημιουργία δοκιμαστικού προϊόντος ή εκτέλεση δοκιμών αντοχής. Πρόκειται για το πρώτο παγκοσμίως «δύο σε ένα» λογισμικό ισογεωμετρικής ανάλυσης και τριδιάστατου σχεδιασμού, το οποίο ενσωματώνει σε μία ενιαία λύση τις τεχνολογίες σχεδιασμού και τεχνικής μελέτης μέσω υπολογιστή (CAD & CAE), με αποτέλεσμα να ενδυναμώνει τους μηχανικούς στην εξαγωγή αποτελεσμάτων με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα, καθώς και χωρίς γεωμετρικά σφάλματα.
Ιστοσελίδα: https://www.geomiso.com
Συμμετέχοντες: Παναγιώτης Καρακίτσιος, Γεώργιος Καραΐσκος, Αθανάσιος Λεοντάρης, Παναγιώτης Κολιός, Στέλλα Σκριβάνου, Αλέξανδρος Καρακίτσιος.

Το λογισμικό Geomiso είναι το πρώτο – παγκοσμίως – λογισμικό με διττή φύση, με το οποίο μπορούμε να σχεδιάζουμε κάθε αντικείμενο με γεωμετρία και υλικό, και συγχρόνως να ελέγχουμε την αντοχή του.

Geomiso

To Envolve θα μας φέρει πιο κοντά στο όραμά μας, και θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε βέλτιστα τη σημαντική ευκαιρία που μας έχει δοθεί, να διαθέσουμε ένα τέτοιο υβριδικό λογισμικό στη διεθνή αγορά, πρώτοι εμείς ως Έλληνες.

Geomiso

©2020 Envolve. All Rights Reserved