Το Smart Guide είναι μία φορητή ηλεκτρονική συσκευή πλοήγησης για άτομα με προβλήματα όρασης, η οποία ανιχνεύει και ειδοποιεί για εμπόδια στο χώρο. Το καινοτόμο αυτό προϊόν θα παραχθεί από εργαζόμενους με μειωμένη όραση στις εγκαταστάσεις του Φάρου Τυφλών Ελλάδος. Το εγχείρημα φιλοδοξεί να επιφέρει κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο εστιάζοντας στο ξεχωριστό ανθρώπινο δυναμικό, την προσιτή τιμή διάθεσης και τις ισχυρές εξαγωγικές προοπτικές.

Το Βραβείο θα αναδείξει το έργο του Φάρου Τυφλών σε ένα ευρύτερο κοινό

Γιώργος Καρκούλιας, Smart Guide

Το Βραβείο προσφέρει οικονομική και ηθική συμπαράσταση

Γιώργος Καρκούλιας, Smart Guide

©2020 Envolve. All Rights Reserved