Αειφορία

Word of the Week
#EnvolveEDU

Αειφορία

Η αειφορία αναφέρεται στην οικονομική δραστηριότητα που τελείται με άξονα την προστασία του περιβάλλοντος και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στοχεύει στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου οικονομικού περιβάλλοντος, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν βέλτιστες επιδόσεις ανεξαρτήτως κλάδου. Η αειφορία όταν συνδυαστεί με την καινοτομία και την εξωστρέφεια μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης.

Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο