Συμβουλευτική επιτροπή

Συναντήστε τους στρατηγικούς μας εταίρους για brainstorming, τα αυτιά μας στη βιομηχανία και τους συμβούλους μας για να δημιουργήσετε προγράμματα που θα προσφέρουν αξία στο οικοσύστημα.

Advisory Board Member

Founding Partner, VentureFriends.VC

Advisory Board Member

Advisory Board Member

Advisory Board Member