Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Envolve

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ανακαλύπτοντας και αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του νέου επιχειρηματία

Ενίσχυση μιας νέας γενιάς υπεύθυνων επιχειρηματιών

Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνέχιση του μαθητικού μας εκπαιδευτικού προγράμματος για τέταρτη συνεχή χρονιά. Το μάθημα έχει υπογραφεί ψηφιακά με το Φ.1/ΝΤ/38602-ΙΕΠ/127878/Δ7 έγγραφο του ΥΠΑΙΘA για το σχολικό έτος 2023-2024.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Σχετικά με το πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν την επιχειρηματικότητα και θα τη συνδέσουν με την εφευρετικότητα, την καινοτομία και την τεχνολογία, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα δικό τους εγχείρημα με εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό που έχει σχεδιαστεί από το Envolve Entrepreneurship.

Oι μαθητές/τριες καλλιεργούν τις δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου, συλλογής-αξιολόγησης πληροφοριών και παρουσίασης. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου (όλων των τάξεων) και Λυκείου (Α’ και Β’ τάξεων) Γενικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας καθώς και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

Envolve

Γενικές πληροφορίες

Με Μια Ματιά

Eκδήλωση Ενδιαφέροντος

Χρήσιμο Υλικό

Αρχείο Έγκρισης

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με Φ.1/ΝΤ/38602-ΙΕΠ/127878/Δ7 έγγραφο του ΥΠΑΙΘA για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οδηγός Εκπαιδευτικού

Ένας οδηγός με βασικές έννοιες και καθοδήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις και τα φύλλα εργασίας του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ερωτήσεις

Αναζητείς επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Η ομάδα μας είναι στη διάθεσή σου!

Program Highlights