Γνωρίστε τους Υποστηρικτές μας

Εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί που προσφέρουν χρηματοδότηση στο Envolve, αφιλοκερδή υποστήριξη στο Envolve και στους δικαιούχους των προγραμμάτων του, καθώς και φωνή για τις δραστηριότητές μας στην κοινότητα.

Εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί που προσφέρουν χρηματοδότηση στο Envolve, pro bono υποστήριξη στο Envolve και τους δικαιούχους των προγραμμάτων του, καθώς και μια φωνή των δραστηριοτήτων μας στην κοινότητα.