Γνώρισε την ομάδα

Είμαστε μια αφοσιωμένη ομάδα που παθιάζεται με την ουσιαστική υποστήριξη των επιχειρήσεων. Πιστεύοντας στις ίσες ευκαιρίες για όλους, σκεφτόμαστε ευέλικτα και παράγουμε ιδέες με αντίκτυπο. Με διαφορετικές δεξιότητες και υπόβαθρα, ενωνόμαστε για να δημιουργήσουμε θαύματα. Οι βασικές μας αξίες περιλαμβάνουν την ανθεκτικότητα, τη δέσμευση, την ικανότητα, την ιδιοκτησία και τη γενναιοδωρία.

Director, EU Innovation Dpt.

Business Development & Operations Manager

Marketing & Operations Coordinator