Χριστίνα Σκουμπρίδου

Director, EU Innovation Dpt.

Χριστίνα Σκουμπρίδου είναι Project Manager του Envolve Entrepreneurship στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνη για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, τις δημόσιες σχέσεις με ευρωπαίους συνεργάτες, καθώς και για την εισαγωγή μεθοδολογίας design στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Η Χριστίνα είναι κάτοχος MBA, ενώ είναι πιστοποιημένη ειδικός στην καινοτομία με βάση το design καθώς και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στο Lego Serious Play Method. Η ειδικότητά της είναι εστιασμένη στις διαδικασίες με βάση το design στην καινοτομία, τις μεθόδους και τα εργαλεία, καθώς και πως η εφαρμογή τους μπορούν να συνοδεύσουν το συστημικό και οργανωτικό μετασχηματισμό.

Τα τελευταία χρόνια εφάρμοσε μεθόδους και εργαλεία design για καινοτόμες υπηρεσίες για ανθρωποκεντρικές πόλεις, κοινωνική καινοτομία, καινοτομία επιχειρηματικών μοντέλων και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Συμμετέχει ενεργά ως Υπεύθνη και Ερευνήτρια για διάφορα ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020 (DesignShots, CODIS, DCS, EISS, DCM, Tourism ID, DestinationUX, SmartFI), του προγράμματος COSME (SeePlatform, Design4Europe, Worth Partnership Project) και προγραμμάτων Territorial Cooperation (Design4Innovation, RegionArts, innovaFi,CCI4Tourism). Έχει εργαστεί επίσης σε έρευνα και συμβουλευτική για διάφορες εταιρείες και οργανισμούς, διαχειρίζοντας προγράμματα σε διαφορετικά επίπεδα, όπως διαδικασίες, μέθοδοι και εργαλεία καινοτομίας, καινοτομία και στρατηγική, product portfolio management; ανάπτυξη προϊόντος και υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνντας το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Κέντρου Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης, το οποίο ιδρύθηκε από το Goethe Institute και το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας.