Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου

Chief Operating Officer

Η Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου είναι Chief Operating Officer του Envolve Entrepreneurship, υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την προώθησή του. Μέχρι σήμερα έχει λάβει μέρος στην αξιολόγηση άνω των 8.000 επιχειρηματικών σχεδίων που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της οικονομίας.

Η προηγούμενη εμπειρία της περιλαμβάνει εκτελεστικούς και διαχειριστικούς ρόλους σε ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης έρευνας και συνεδρίων σχετικών με ευρωπαϊκούς θεσμούς και διεθνείς σχέσεις, καθώς και σε δημόσιες θέσεις σε στενή συνεργασία με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.

Γεννημένη στις ΗΠΑ, η Μαρία Γαβριέλλα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Αθήνα.  Είναι κάτοχος MSc στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και BSc Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.