Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Mutual fund)

Word of the Week
#EnvolveEDU

Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Mutual fund)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Mutual fund) είναι ένα χαρτοφυλάκιο αξιών με διασπορά, δηλαδή επένδυση σε μια ποικιλία στοιχείων ενεργητικού για μείωση του κινδύνου και μεγιστοποίηση της απόδοσης. Το διαχειρίζεται μία ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων για λογαριασμό όλων των μεριδιούχων που συνεισέφεραν κεφάλαια. Οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), είναι υποχρεωμένες να δημιουργούν νέα μερίδια και να τα πωλούν όταν υπάρχει ζήτηση από αγοραστές-επενδυτές, ενώ επαναγοράζουν τα μερίδια από τους επενδυτές-μεριδιούχους όταν αυτοί θέλουν να πουλήσουν στην πραγματική λογιστική τους αξία.

Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο