Ανάλυση SWOT

Word of the Week
#EnvolveEDU

Ανάλυση SWOT

/análisi swät/ n.
 
Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης, όταν η επιχείρηση πρέπει να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξη των στόχων αυτών.
Το SWOT είναι αρκτικόλεξο για τις λέξεις Strengths (Δυνάμεις), Weaknesses (Αδυναμίες), Opportunities (Ευκαιρίες) και Threats (Απειλές).
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο