Ανοιχτή Καινοτομία

Word of the Week
#EnvolveEDU

Ανοιχτή Καινοτομία

/anixti kenotomía/phr.
 
Η ιδέα ότι η βάση ταλέντων μιας επιχείρησης – και συνεπώς η γνώση της για νέα προϊόντα και υπηρεσίες – μπορεί να επεκταθεί με την άντληση τεχνογνωσίας από πηγές εκτός της επιχείρησης, συχνά μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο