Αντιστάθμιση Κινδύνου (Hedging) και Δυναμική αντιστάθμιση κινδύνου

Αντιστάθμιση Κινδύνου (Hedging) και Δυναμική αντιστάθμιση κινδύνου

Αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) είναι μια τεχνική κάλυψης απέναντι στις απώλειες κεφαλαίων που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα απρόσμενων κινήσεων της αγοράς, με χαρακτηριστικότερη την προστασία έναντι του συναλλαγματικού (currency risk), του επιτοκιακού (interest rate risk) ή του συστημικού κινδύνου (market risk).

Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με την αγορά χρηματοπιστωτικών εργαλείων τα οποία δίνουν το αντίθετο αποτέλεσμα από μια επενδυτική κίνηση όπως είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), ώστε να μετριαστούν οι απώλειες.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου στο Bankingnews.

Πηγή άρθρου:

Envolve