ΕΝΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΞΕΚΙΝΑ
ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ €5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

 

ΑΘΗΝΑ, 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – Η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative, THI) ανακοίνωσε σήμερα τον θεσμό «Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας». Με το βραβείο δίνεται η ευκαιρία σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να κερδίσουν χρηματοδότηση έως €500.000 καθώς και ολοκληρωμένη υποστήριξη με τη μορφή καθοδήγησης (mentoring) και συμβουλευτικών υπηρεσιών για να δημιουργήσουν την νέα τους επιχείρηση. Το ετήσιο πρόγραμμα της εν λόγω βράβευσης έχει ως στόχο να προσφέρει ευκαιρίες τόσο σε πεπειραμένους επιχειρηματίες, όσο και σε επιχειρηματίες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα, παρέχοντας στους νικητές ό,τι χρειάζεται για να ξεκινήσουν την νέα τους επιχείρηση.

Η Ελληνική Πρωτοβουλία είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση αποτελούμενη από διακεκριμένους εκπροσώπους της ελληνικής διασποράς από ολόκληρο τον κόσμο. Η THI επικεντρώνεται στη δημιουργία θέσεων εργασίας και σε φιλανθρωπικά έργα. Υλοποιεί, επίσης, προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης με στόχο να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Το “Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας” χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας ο Όμιλος Libra, ένας διεθνής οικογενειακός επιχειρηματικός όμιλος. Ο Όμιλος Libra έχει δεσμευτεί για€5 εκατομμύρια για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων των νικητών και για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης και καθοδήγησης από έμπειρα ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων υποστηρικτών του θεσμού είναι η εταιρεία επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων Jalouise Pty Ltd από την Αυστραλία η οποία συμμετέχει με επί πλέον US$500.000 στο πρόγραμμα των βραβείων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται με την κατάθεση περιγράμματος επιχειρηματικού σχεδίου μέσω της ιστοσελίδας του βραβείου www.hellenicaward.com. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2013. Η επιτροπή των κριτών θα ανακοινώσει έναν έως πέντε νικητές στις αρχές Απριλίου 2013, μετά από προσεκτική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών κάθε πρότασης. Οι μέντορες που θα ανατεθούν στους  νικητές είναι πεπειραμένα στελέχη επιχειρήσεων από εταιρείες του διεθνούς ΟμίλουLibra. Ο ρόλος τους είναι να παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης εξέλιξης της επιχείρησης. Στους νικητές προσφέρονται, επίσης, υπηρεσίες υποστήριξης: νομικές, λογιστικές, επικοινωνίας και πληροφορικής. Επιπλέον, οι επιχειρηματικές ιδέες που θα βραβευθούν θα χρηματοδοτηθούν με ποσά από €100.000 έως €500.000, συναρτήσει του αριθμού των νικητών. Τα ποσά αυτά χορηγούνται άτοκα και χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις και θα πρέπει να αποπληρώνονται εντός 5ετίας.
«Η Ελλάδα ήταν πάντοτε και εξακολουθεί και σήμερα να είναι  σημαντική πηγή καινοτομίας και δημιουργικότητας. Παρόλα αυτά, η δυσμενής οικονομική συγκυρία δυσκολεύει ή καθιστά αδύνατη τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων» δήλωσε ο Ανδρέας Λιβέρης, Πρόεδρος και Ιδρυτής της Ελληνικής Πρωτοβουλίας. «Δεν πρέπει να αφήσουμε την οικονομική δυσπραγία να αποθαρρύνει αυτούς που έχουν αξιόλογες ιδέες. Πιστεύουμε ότι το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας προσφέρει μια ευκαιρία στους επιχειρηματίες της Ελλάδας να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να προχωρήσουν και πάλι σε τολμηρά εγχειρήματα. Θεωρούμε ότι οι πολύτιμες υπηρεσίες παροχής συμβουλών και η υποστήριξη που συνοδεύει το βραβείο αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες οι νικητές να εξελιχθούν σε επιτυχημένες ελληνικές επιχειρήσεις.»

«Το βραβείο αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για όποιον έχει μια νέα επιχειρηματική ιδέα αλλά δεν διαθέτει τα οικονομικά μέσα ή την υποστήριξη από ειδικούς, για να μετατρέψει το πνευματικό του τέκνο σε πραγματικότητα», προσέθεσε ο κ. Jimmy Αθανασόπουλος, Διευθυντής του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας. «Θέλουμε να δώσουμε τη δύναμη στους επιχειρηματίες να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να στείλουν μήνυμα ελπίδας στους συμπατριώτες τους».

Οι κριτές θα επιβραβεύσουν επιχειρηματικά σχέδια για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από καινοτομία, δημιουργία θέσεων εργασίας, χρηματοοικονομική πειθαρχία και βιωσιμότητα. Η ιδέα ή οι ιδέες που θα κερδίσουν είναι αυτές που θα πείσουν για τη δυνατότητά τους να δημιουργήσουν  θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και για την χρηματοοικονομική σοβαρότητα του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν:
• Άτομα που έχουν μία επιχειρηματική ιδέα, ακόμη και αν δεν διαθέτουν προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία,
• Ομάδες προσώπων, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη συστήσει εταιρεία,
• Υφιστάμενες ιδιωτικές-μη εισηγμένες- εταιρείες οι οποίες είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν καινοφανή ιδέα η οποία δεν απορρέει ευθέως από τη βασική τους δραστηριότητα και η οποία δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί επαρκώς από ίδιους πόρους.

Προϋπόθεση της βράβευσης είναι οι διαγωνιζόμενοι να έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι οι ίδιοι και η εταιρεία που θα εκπροσωπήσουν θα ασκήσουν δραστηριότητα με έδρα την Ελλάδα. Επιπροσθέτως, οι κριτές απαιτούν τα βασικά στελέχη της νέας επιχείρησης να εργάζονται στην Ελλάδα.
– Ends –
Η Ελληνική Πρωτοβουλία:
Η Ελληνική Πρωτοβουλία (THI) είναι ένας διεθνούς εμβέλειας, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός φορέας. Ιδρύθηκε το 2012 με στόχο να αξιοποιήσει τη γενναιοδωρία της Ελληνικής Διασποράς και των Φιλελλήνων για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της κινητοποίησης του Ελληνικού λαού για την ευημερία της χώρας. Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας επιδιώκει να αναδείξει το ελληνικό επιχειρηματικό πνεύμα και να ενθαρρύνει την ίδρυση και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Στο μέλλον, η THI θα αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες για να υποστηρίξει την βιώσιμη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Θα συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας και στην υλοποίηση εποικοδομητικών αλλαγών.

Όλοι Μαζί

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Πρωτοβουλίας είναι:

• Ανδρέας Λιβέρης (Πρόεδρος), Πρόεδρος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,The Dow Chemical Company
• Γιώργος Λογοθέτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Libra
• Muhtar Kent, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, The Coca-Cola Company
• Γιώργος Δαυίδ, Πρόεδρος Δ.Σ., Coca-Cola Hellenic Bottling Company
• Γιώργος Στάμας, Κύριος Εταίρος στη δικηγορική εταιρεία Kirkland & Ellis LLP

Website: https://www.TheHellenicInitiative.org/
Like THI (The Hellenic Initiative) on Facebook: https://www.facebook.com/thehellenicinitiative

Follow THI on Twitter: @THI_Hellenic (https://twitter.com/THI_Hellenic)

Ο Όμιλος Libra
Ο Όμιλος Libra είναι διεθνής επιχειρηματικός όμιλος του οποίου οι δραστηριότητες επικεντρώνονται σε πέντε τομείς: ναυτιλία, αεροπλοΐα, ακίνητα, ξενοδοχεία και ενέργεια. Με πρόγονο την ναυτιλιακή εταιρεία της οικογένειας Λογοθέτη, ο Όμιλος Libra διαθέτει σήμερα 30 θυγατρικές εταιρείες και 23 γραφεία σε τέσσερεις ηπείρους. Ο όμιλος διακρίνεται για τη δυνατότητα να συνδυάζει παραδοσιακές αξίες, νέες ιδέες και ευέλικτο τρόπο σκέψης για να αξιοποιεί ευκαιρίες.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.libra.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Hellenic Initiative και το Ελληνικό Επιχειρηματικό Βραβείο μπορείτε να επικοινωνείτε με:
κ. Μαρία Γάτσου, V+O COMMUNICATION, T +30 211 7501230, M +30 6937 089858,
EMAIL: mg@vando.gr