Τι σημαίνει ο όρος Εξαγορά Backflip;

Τι σημαίνει ο όρος Eξαγορά Backflip;

Η εξαγορά backflip είναι ένας ασυνήθιστος τύπος εξαγοράς κατά τον οποίο μια εταιρεία που εξαγοράζει μια εταιρεία-στόχο γίνεται θυγατρική της εξαγοραζόμενης ή της εταιρείας-στόχου μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία. Οι δύο οντότητες που συγχωνεύονται (η απορροφώσα εταιρεία και η αποκτώμενη) γίνονται μία και το όνομα της εξαγοραζόμενης εταιρείας διατηρείται. Όντας ένας ασυνήθιστος ή ένας σπάνιος τύπος εξαγοράς, προέκυψε το όνομα ‘backflip takeover. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι διαδικασίες και πρακτικές της είναι αντίθετες με τη συμβατική εξαγορά κατά την οποία η αποκτώμενη γίνεται θυγατρική του αγοραστή. Σε περίπτωση ανάστροφης εξαγοράς, η εξαγοράζουσα εταιρεία γίνεται υποσύνολο της εξαγοραζόμενης εταιρείας.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου στο thebusinessprofessor.com.

Πηγή άρθρου:

Envolve