Επαναγορά (Buy-back)

Word of the Week
#EnvolveEDU

Επαναγορά (Buy-back)
Επαναγορά (buy-back) είναι η αγορά από την ίδια την επιχείρηση των εταιρικών ομολόγων της ή των μετοχών της που βρίσκονται στην ιδιοκτησία επενδυτών, είτε μέσω χρηματιστηρίου είτε μέσω δημοπρασιών. Οι εταιρείες επαναγοράζουν μετοχές για διάφορους λόγους, όπως για να αυξήσουν την αξία των υπόλοιπων μετοχών τους μειώνοντας την προσφορά ή για να αποτρέψουν άλλους μετόχους από το να αναλάβουν μερίδιο ελέγχου. Όταν μια εταιρεία αγοράζει τις δικές της μετοχές, συμβάλλει στην αύξηση της τιμής της μετοχής της, ενισχύοντας τη ζήτηση, δημιουργώντας έτσι αξία για όλους τους μετόχους.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο