Τι είναι η Επαναγορά (Buy-back) ;

Τι είναι η Επαναγορά (Buy-back);
Μια επαναγορά, γνωστή και ως επαναγορά μετοχών, είναι όταν μια εταιρεία αγοράζει τις δικές της μετοχές σε κυκλοφορία για να μειώσει τον αριθμό των μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανοιχτή αγορά. Οι εταιρείες επαναγοράζουν μετοχές για διάφορους λόγους, όπως για να αυξήσουν την αξία των υπόλοιπων διαθέσιμων μετοχών μειώνοντας την προσφορά ή για να αποτρέψουν άλλους μετόχους από το να αναλάβουν το μερίδιο ελέγχου.
Κατανόηση της Επαναγοράς
Η επαναγορά επιτρέπει στις εταιρείες να επενδύσουν στον εαυτό τους. Η μείωση του αριθμού των μετοχών που κυκλοφορούν στην αγορά αυξάνει το ποσοστό των μετοχών που κατέχουν οι επενδυτές. Μια εταιρεία μπορεί να αισθάνεται ότι οι μετοχές της είναι υποτιμημένες και να κάνει μια επαναγορά για να δώσει στους επενδυτές μια απόδοση. Και επειδή η εταιρεία είναι ανοδική στις τρέχουσες δραστηριότητές της, η επαναγορά ενισχύει επίσης το ποσοστό των κερδών που κατανέμεται σε μια μετοχή. Αυτό θα αυξήσει την τιμή της μετοχής εάν διατηρηθεί η ίδια αναλογία τιμής προς κέρδη.
Η επαναγορά μετοχών μειώνει τον αριθμό των υφιστάμενων μετοχών, καθιστώντας την αξία καθεμίας σε μεγαλύτερο ποσοστό της εταιρείας. Έτσι, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξάνονται ενώ ο λόγος τιμής προς κέρδη (P/E) μειώνεται ή η τιμή της μετοχής αυξάνεται. Μια επαναγορά μετοχών δείχνει στους επενδυτές ότι η επιχείρηση έχει επαρκή μετρητά για έκτακτες ανάγκες και μικρή πιθανότητα οικονομικών προβλημάτων.
Ένας άλλος λόγος αγοράς είναι για σκοπούς αποζημίωσης. Οι εταιρείες συχνά βραβεύουν τους υπαλλήλους και τη διοίκηση τους με ανταμοιβές μετοχών και δικαιώματα προαίρεσης μετοχών. Για να προσφέρουν ανταμοιβές οι εταιρείες αγοράζουν ξανά μετοχές και τις εκδίδουν στους υπαλλήλους και τη διοίκηση. Αυτό βοηθά στην αποφυγή της αποδυνάμωσης των υφιστάμενων μετόχων.
Πώς γίνεται μια επαναγορά;
Μια εταιρεία μπορεί να υποβάλει προσφορά αγοράς μετοχών, σε τιμή premium πάνω από την τρέχουσα τιμή της αγοράς, σε μετόχους όπου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους εντός δεδομένου χρονικού πλαισίου. Εναλλακτικά, μια εταιρεία μπορεί να διατηρεί ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών που αγοράζει μετοχές στην ανοιχτή αγορά σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές ή σε τακτά χρονικά διαστήματα για εκτεταμένη χρονική περίοδο. Μια εταιρεία μπορεί να χρηματοδοτήσει την επαναγορά της αναλαμβάνοντας χρέος, με μετρητά στο χέρι ή με τις ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες της.
Κριτική επαναγοράς
Η επαναγορά μετοχών μπορεί να δώσει στους επενδυτές την εντύπωση ότι η εταιρεία δεν έχει άλλες κερδοφόρες ευκαιρίες ανάπτυξης, κάτι που είναι ένα ζήτημα για τους επενδυτές ανάπτυξης που αναζητούν αύξηση εσόδων και κερδών. Οι επαναγορές μπορούν να θέσουν μια επιχείρηση σε επισφαλή κατάσταση εάν υπάρξει αστάθειά της οικονομίας ή η εταιρεία αντιμετωπίσει οικονομικά ζητήματα που δεν μπορεί να καλύψει. Μια άλλη κριτική για την επαναγορά είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φουσκώσει τεχνητά την τιμή της μετοχής στην αγορά, γεγονός που μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υψηλότερα μπόνους στελεχών.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου στο investopedia.com

Πηγή άρθρου:
Envolve