Εταιρική Στρατηγική

Word of the Week
#EnvolveEDU

Εταιρική Στρατηγική
Η εταιρική στρατηγική είναι ένα σύνολο δράσεων που σχεδιάζει μια εταιρεία μακροπρόθεσμα, με στόχο την ικανοποιητική ανάπτυξη της στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά.
Η εταιρική στρατηγική έχοντας στόχο το μακροπρόθεσμο κέρδος, καθορίζει με ακρίβεια το εύρος που θα μπορούσε να επιτύχει η εταιρεία στους βιομηχανικούς ή επιχειρηματικούς τομείς στους οποίους ανταγωνίζεται. Επιπλέον, αφού εστιάζει στο μακροπρόθεσμο μέλλον, η εταιρεία μπορεί να προγραμματίσει τις επενδύσεις, τις εξαγορές, τις ενοποιήσεις, τις διαφοροποιήσεις και τις εκποιήσεις που ελπίζει να πραγματοποιήσει για την επίτευξη των στόχων της.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο