Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce)

Word of the Week
#EnvolveEDU

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce)

/ilektronikó embório/ n.
 
Ως ηλεκτρονικό Εμπόριο ή ευρέως γνωστό ως e-Commerce , ορίζεται το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως μέσω του διαδικτύου. Βασίζεται δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των συμβαλλόμενων μερών, πωλητή-αγοραστή.
Περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών: ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο