Η Καμπύλη του Rogers

Word of the Week
#EnvolveEDU

Η Καμπύλη του Rogers

Σύμφωνα με την καμπύλη του Rogers, η υιοθέτηση της καινοτομίας από μια κοινωνία γίνεται σε πέντε στάδια: την «αυλαία» ανοίγουν οι «καινοτόμοι» (innovators), μόλις το 2,5% του πληθυσμού. Ακολουθούν οι «πρώιμοι χρήστες» (early adopters), που υπολογίζονται στο 13,5%, η «πρώιμη» (early majority) και η «ύστερη» πλειονότητα (late majority), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 34% του πληθυσμού έκαστη και, τέλος, εκείνοι που καθυστερούν (laggards), το 16% του συνόλου.

Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο