Θερμοκοιτίδες ή Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων; (Business Incubators)

Τι είναι Θερμοκοιτίδες καινοτόμων επιχειρήσεων;
Θερμοκοιτίδες ή Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων; (Business Incubators)
Τα τελευταία χρόνια γίνεται από κάθε πλευρά πολύς λόγος για την ανάγκη στήριξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ειδικότερα της επιχειρηματικότητας στο χώρο κυρίως των νέων ανθρώπων και των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού (γυναίκες, άτομα με αναπηρία, κλπ).Επίσης προβάλλει, περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη της δημιουργίας νέων καινοτομικών επιχειρήσεων με στόχο τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και ειδικότερα των περιοχών που έχουν υποβαθμιστεί σταδιακά την τελευταία 20 ετια και ιδιαίτερα από τις αρνητικές συγκυρίες της οικονομικής κρίσης, που συνέβαλαν στη συρρίκνωση και διατάραξη του τοπικού παραγωγικού και κοινωνικοοικονομικού ιστού.

Ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να  συμβάλλει στην  παρεμπόδιση ή στην αναστροφή αυτής της καθοδικής πορείας είναι (πέραν των όποιων εθνικών και κοινοτικών επενδυτικών κινήτρων) η αξιοποίηση, του σύγχρονου θεσμού των Θερμοκοιτίδων ή Εκκολαπτηρίων (Incubators).

Ο θεσμός αυτός δύναται να βοηθήσει  αυτές τις μειονεκτικές περιοχές στη διαδικασία ίδρυσης νέων καινοτομικών επιχειρήσεων οι οποίες θα έχουν ευχέρεια εισόδου και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους σε κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους  χώρους των Θερμοκοιτίδων. Παράλληλα δε θα παρέχονται στις επιχειρήσεις αυτές οι  αναγκαίες διευκολύνσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη είσοδο και σταθεροποίησή τους στην αγορά κατά τα πρώτα κρίσιμα χρόνια λειτουργίας τους

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις ολόκληρο το άρθρο του iKariamag.

Πηγή άρθρου:Envolve