Κάθετη Ολοκλήρωση (Vertical integration)

Word of the Week
#EnvolveEDU

Κάθετη Ολοκλήρωση (Vertical integration)

/kaθetí/oloklírosi/ φρ.
 
Η κάθετη ολοκλήρωση είναι ολοκλήρωση κατά μήκος μιας αλυσίδας εφοδιασμού. Μια επιχείρηση θεωρείται κάθετα ολοκληρωμένη όταν συμμετέχει σε περισσότερα από ένα διαδοχικά στάδια της παραγωγής ή της διανομής αγαθών και υπηρεσιών.
Η κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να είναι είτε προς τα εμπρός ολοκλήρωση, όπου η επιχείρηση συνδυάζει την παραγωγή με τη διανομή του προϊόντος, είτε προς τα πίσω ολοκλήρωση, στην οποία η επιχείρηση συνδυάζει την παραγωγή του προϊόντος με την παραγωγή των πρώτων υλών που αποτελούν την εισροή για την κατασκευή του.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο