Καμβάς Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Model Canvas)

Καμβάς Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Model Canvas)

Μια υπό σύσταση επιχείρηση αντιμετωπίζει το οξύ πρόβλημα μετατροπής της επιχειρηματικής ιδέας σε αξιόπιστη επιχειρηματική πρόταση. Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει η ιδέα του Business Model Canvas που παρουσιάζει μια δισδιάστατη απεικόνιση των συστατικών στοιχείων ενός επιχειρηματικού σχεδίου, οργανωμένα σε τέσσερεις βασικές ενότητες: Την επιχειρηματική πρόταση (value proposition), τον πελάτη (customer), την υποδομή (infrastructure) και την κερδοφορία (profit equation).
Ο καμβάς αποτελεί ένα δημοφιλές οπτικό εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε μια νεοφυή εταιρία γιατί τη βοηθά με δομημένο και συνοπτικό τρόπο στο «ξεκαθάρισμα» της επιχειρηματικής ιδέας και μετατροπής της σε μια βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση.
Στο τέλος αυτής της παραγράφου ο αναγνώστης θα βρει τρία αρχεία:
-Άρθρο με αναλυτική παρουσίαση του μοντέλου Business Model Canvas
-Οδηγό για τη χρήση του Business Model Canvas
-Άρθρο του Harvard Business Review (τεύχος Μαΐου 2013) με τίτλο “Why the Lean Start-Up Changes Everything” όπου εμφανίζεται εφαρμογή του Business Model Canvas.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου του Startup.gr.

Πηγή άρθρου: Envolve