Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Word of the Week
#EnvolveEDU

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

/katástasi apotélesmaton xrísis/ n.
 

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) είναι μια λογιστική κατάσταση της επιχείρησης η οποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που προσδιορίζουν το οικονομικό αποτέλεσμα μίας λογιστικής περιόδου. Περιέχει δηλαδή συνοπτικές πληροφορίες για τα έσοδα, τα κέρδη, τα έξοδα και τις ζημιές της επιχείρησης. H KAX έχει σαν αντικειμενικό σκοπό την παροχή πληροφοριών σε τρίτους ενδιαφερόμενους.

Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο