Κόστος Κεφαλαίου

Word of the Week
#EnvolveEDU

Κόστος Κεφαλαίου

/kóstos kefáleu/ n.
 

O όρος κόστος κεφαλαίου, στο πλαίσιο της αξιολόγησης επενδύσεων, αναφέρεται στην αμοιβή που απαιτείται από επενδυτές ή δανειστές ώστε να πειστούν για την παροχή χρηματοδότησης για μια επένδυση. Εάν ο στόχος της εταιρείας είναι να παραμείνει επικερδής και να αυξηθεί η αξία των μετοχών της, κάθε χρήση του κεφαλαίου πρέπει να επιστρέψει τουλάχιστον το κόστος του κεφαλαίου, και ιδανικά ένα ποσό μεγαλύτερο από το κόστος του κεφαλαίου.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο