Μέθοδος Αποτίμησης FIFO

Word of the Week
#EnvolveEDU

Μέθοδος Αποτίμησης FIFO

/’meθoðos apoti’misis fifo/phr.
FIFO είναι μια λογιστική μέθοδος προσδιορισμού του κόστους πωληθέντων και της αξίας των αποθεμάτων σε μια επιχείρηση.
Σύμφωνα με τη μέθοδο FIFO, το απόθεμα μιας εταιρείας αποτιμάται με βάση την υπόθεση ότι τα πρώτα εμπορεύματα που αγοράστηκαν είναι και τα πρώτα που θα πωληθούν.
Δηλαδή, τα παλαιότερα αγαθά που βρίσκονται στην αποθήκη είναι και τα πρώτα που θα εξέλθουν από αυτή, όπως προκύπτει και από το όνομα First In – First Out.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο