ΜΥTQ

Μία τεχνολογική πλατφόρμα που προσφέρει στους χρήστες του ‘sharing economy’ τη δυνατότητα να μεταφέρουν το επίπεδο αξιοπιστίας που έχουν «κτίσει» μέσα σε μία υπηρεσία και σε άλλες – με σχετικό περιεχόμενο – χωρίς να χρειάζεται να αρχίσουν από το μηδέν. Επιπλέον, το myTQ προσφέρει την κατάλληλη πληροφόρηση στους χρήστες του ώστε να γνωρίζουν ποιους μπορούν να εμπιστευθούν.

Αιτούντες: Μάκης Λεβής, Γιώργος Γεωργαράς.