Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ (IMC)

Word of the Week
#EnvolveEDU

Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ (IMC)

Η Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ  ή Integrated Marketing Communications (IMC) είναι η διαδικασία δόμησης και ενίσχυσης αμοιβαία επικερδών σχέσεων με εργαζομένους, πελάτες, άλλους φορείς και το κοινό εν γένει, αναπτύσσοντας και συντονίζοντας ένα πρόγραμμα στρατηγικής επικοινωνίας, που τους καθιστά ικανούς να έχουν δημιουργικές επαφές με την εταιρεία/επιχείρηση μέσω διάφορων μέσων ενημέρωσης.

Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο