Τι είναι το Ομόλογο Υψηλού Κινδύνου;

Τι είναι το Ομόλογο Υψηλού Κινδύνου;

Ένα junk bond είναι το χρέος που έχει λάβει χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα από έναν οργανισμό αξιολόγησης, κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
Ως αποτέλεσμα, αυτά τα ομόλογα είναι πιο επικίνδυνα, καθώς οι πιθανότητες ο εκδότης να αθετήσει ή να αντιμετωπίσει ένα πιστωτικό γεγονός είναι υψηλότερες.
Λόγω του υψηλότερου κινδύνου, οι επενδυτές αποζημιώνονται με υψηλότερα επιτόκια, γι’ αυτό και τα junk ομόλογα ονομάζονται και ομόλογα υψηλής απόδοσης.
Από τεχνική άποψη, ένα ομόλογο υψηλής απόδοσης μοιάζει πολύ με τα κανονικά εταιρικά ομόλογα. Και τα δύο αντιπροσωπεύουν χρέος που εκδόθηκε από μια εταιρεία με την υπόσχεση να πληρώσει τόκους και να επιστρέψει το κεφάλαιο στη λήξη. Τα junk ομόλογα διαφέρουν λόγω της χειρότερης πιστωτικής ποιότητας των εκδοτών τους.
Τα ομόλογα είναι χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος που εκδίδουν οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις σε επενδυτές για άντληση κεφαλαίων. Όταν οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα, ουσιαστικά δανείζουν χρήματα στον εκδότη που υπόσχεται να αποπληρώσει τα χρήματα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία που ονομάζεται ημερομηνία λήξης. Κατά τη λήξη, ο επενδυτής λαμβάνει το κεφάλαιο που επένδυσε. Τα περισσότερα ομόλογα πληρώνουν στους επενδυτές ένα ετήσιο επιτόκιο κατά τη διάρκεια ζωής του ομολόγου, που ονομάζεται επιτόκιο κουπονιού.

Για παράδειγμα, ένα ομόλογο που έχει ετήσιο επιτόκιο κουπονιού 5% σημαίνει ότι ένας επενδυτής που αγοράζει το ομόλογο κερδίζει 5% ετησίως. Έτσι, ένα ομόλογο με ονομαστική αξία 1.000 $ θα λάβει 5% x 1.000 $ που ανέρχεται σε 50 $ κάθε χρόνο έως ότου λήξει το ομόλογο.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου στο investopedia.com

Πηγή άρθρου:

Envolve