Ο Ρόλος Της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σε Ένα Νέο Παραγωγικό Μοντέλο

Ο Ρόλος Της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σε Ένα Νέο Παραγωγικό Μοντέλο 
 

Η εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας παίζει ολοένα και αυξανόμενο ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους, στη διασφάλιση της ποιότητας και την αριστοποίηση των διαδικασιών. Πως μπορούν όμως να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω με όρους που να συμφέρουν όλους τους κρίκους της αλυσίδας;
 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών,  η ροή των αγαθών έχει  αυξηθεί, έστω και αν η παραγόμενη ποσότητα παραμένει σε σταθερή κατάσταση. Η αχωρική γεωγραφική κατανομή της γεωργικής βιομηχανίας, δημιούργησε την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός συστήματος συγκέντρωσης και αναδιανομής εισροών το οποίο ανάμεσα στα αλλά αντιμετωπίζει τις εξής προκλήσεις:

  • Αυξημένη ποικιλία των παραγομένων αγαθών.
  • Just-in-time σύστημα διανομής.
  • Χαμηλό όγκο διανεμόμενου φορτίου.
  • Εξειδίκευση και συγκέντρωση  συστημάτων παραγωγής.
  • Παγκοσμιοποίηση του marketing.
  • Εποχιακές μεταβολές.

Η αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα και οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες αποτελούν  κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας τόσο για τους  παραγωγούς  τροφίμων όσο και για τους μεταποιητές και τους λιανοπωλητές. Η αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα απαιτεί την προμήθεια του κατάλληλου προϊόντος, στη σωστή ποσότητα, σε άρτια κατάσταση, στο ζητούμενο μέρος, στην κατάλληλη στιγμή και -φυσικά- στο σωστό κόστος. Παράλληλα, έχει θετική επίδραση στην επιτυχία των συντελεστών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου του Dairy News.

Πηγή άρθρου: Envolve