Πληροφορίες της EY για Επιχειρήσεις με Αφορμή την Πανδημία του COVID-19

Πληροφορίες της EY για Επιχειρήσεις με Αφορμή την Πανδημία του COVID-19

Πέμπτη, 26 Μαρτίου, 2020

 

Η EY.com έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα στη σελίδα της για την καθοδήγηση εταιρειών εν μέσω της παδημίας του COVID-19, παρέχοντας γνώσεις και πληροφορίες για την αντιμετώπιση της αστάθειας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της επιχείρησής.

Στη σελίδα τους στο twitter αναρτώνται συνεχώς σύντομες πληροφορίες και συμβουλές: twitter.com/ey_greece

Click below to read more from EY

Source: Envolve