Προθεσμιακό Συμβόλαιο

Word of the Week
#EnvolveEDU

Προθεσμιακό Συμβόλαιο

/proθe’zmiako sim’voleo/phr.
Προθεσμιακό συμβόλαιο (forward contract) είναι μία σημερινή συμφωνία και υποχρέωση για μία αγοραπωλησία σε προκαθορισμένη μελλοντική χρονική στιγμή (maturity) και σε προκαθορισμένη τιμή (delivery price).Η συμφωνία κλείνεται συνήθως μεταξύ χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ή μεταξύ χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των πελατών τους.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο