Προ-χρηματική και Μετα-χρηματική Αποτίμηση

Word of the Week
#EnvolveEDU

Προ-χρηματική και Μετα-Χρηματική Αποτίμηση

Ο όρος Pre-Money Valuation αναφέρεται στην αξία μιας εταιρείας πριν την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο ή πριν λάβει οποιαδήποτε εξωτερική χρηματοδότηση.
Ο όρος Post-Money Valuation από την άλλη μεριά αναφέρεται στην αξία της εταιρείας αφότου λάβει εξωτερική χρηματοδότηση/επενδύσεις.

Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο