Τι σημαίνει προ-χρηματική και μετα-χρηματική αποτίμηση;

Τι σημαίνει προ-χρηματική και μετά-χρηματική αποτίμηση;
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των pre-money και post-money valuation; Η σύντομη απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι διαφέρουν στη χρονική στιγμή της αποτίμησης. Τόσο η pre-money όσο και η post-money valuation είναι μέθοδοι αποτίμησης εταιριών και είναι σημαντικές για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρίας.
Προ-χρηματική αποτίμηση 
H προ-χρηματική αποτίμηση αναφέρεται στην αξία μια εταιρίας χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η εξωτερική της χρηματοδότηση. Η προ-χρηματική αποτίμηση περιγράφεται καλύτερα ως η αξία μιας startup εταιρίας προτού αρχίσει να λαμβάνει επενδύσεις. Αυτή η αποτίμηση δεν δίνει μόνο μια ιδέα στους επενδυτές για την τωρινή αξία της επιχείρησης, αλλά παρέχει πληροφορίες και  για την αξία κάθε εκδοθείσας μετοχής. 
Μετα-χρηματική αποτίμηση 
Από την άλλη, η μετα-χρηματική αποτίμηση αναφέρεται στην αξία μιας εταιρίας αφού λάβει χρηματοδότηση και επενδύσεις. Η μετα-χρηματική αποτίμηση περιλαμβάνει εξωτερική χρηματοδότηση ή την εισφορά κεφαλαίου. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε ποια γίνεται αναφορά, καθώς αποτελούν κρίσιμες έννοιες στην αποτίμηση οποιασδήποτε εταιρείας. 
Ας εξηγήσουμε τη διαφορά χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής θέλει να επενδύσει σε μια startup τεχνολογίας. Ο επιχειρηματίας και ο επενδυτής συμφωνούν και οι δύο ότι η εταιρεία αξίζει 1 εκατομμύριο δολάρια και ο επενδυτής θα βάλει 250.000 δολάρια. 
Τα ποσοστά ιδιοκτησίας θα εξαρτηθούν από το εάν πρόκειται για αποτίμηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων πριν ή μετά τη χρηματική αποτίμηση. Εάν οι αποτιμήσεις 1 εκατομμυρίου δολαρίων είναι προ-χρηματικές, η εταιρεία αποτιμάται σε 1 εκατομμύριο δολάρια πριν από την επένδυση και μετά την επένδυση θα αποτιμηθεί σε 1,25 εκατ. δολάρια. Εάν η αποτίμηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων λαμβάνει υπόψη την επένδυση των 250.000 δολαρίων, αναφέρεται ως μετα-χρηματική.
Όπως μπορείτε να δείτε, η μέθοδος αποτίμησης που χρησιμοποιείται μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά ιδιοκτησίας. Αυτό οφείλεται στο ποσό της αξίας που αποτιμάται στην εταιρεία πριν από την επένδυση. Εάν μια εταιρεία αποτιμάται σε 1 εκατομμύριο δολάρια, αξίζει περισσότερο εάν η αποτίμηση είναι προ-χρηματική παρά εάν είναι μετα-χρηματική, επειδή η αποτίμηση πριν από τα χρήματα δεν περιλαμβάνει τα 250.000 δολάρια που επενδύθηκαν. Ενώ αυτό καταλήγει να επηρεάζει την ιδιοκτησία του επιχειρηματία κατά ένα μικρό ποσοστό 5 τοις εκατό, μπορεί να αντιπροσωπεύει εκατομμύρια δολάρια εάν η εταιρεία εισαχθεί στο χρηματιστήριο.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί η αξία της εταιρείας και η αποτίμηση γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του επιχειρηματία και του επενδυτή. 

 

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου στο investopedia.com

Πηγή άρθρου:

Envolve