Συμπεριληπτική Ηγεσία

Word of the Week
#EnvolveEDU

Συμπεριληπτική Ηγεσία

Πρόκειται για ένα μοντέλο ηγεσίας που βασίζεται στην απόρριψη κάθε προκατάληψης. Ο καθένας σε μια επιχείρηση συνεισφέρει με την εμπειρία, τη γνώση και τις ικανότητές του, χωρίς οποιοδήποτε αποκλεισμό από τη λήψη αποφάσεων. Είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται όλες οι διαφορετικές οπτικές σε ένα ζήτημα. Με αυτό τον τρόπο, η απόφαση που λαμβάνεται είναι πιο ισχυρή και ολοκληρωμένη.

Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο