Τα μετρητά είναι βασιλιάς: Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων.

Τα μετρητά είναι βασιλιάς: Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων.

Η διαχείριση των ταμειακών ροών είναι το κλειδί για την επιτυχία πολλών νέων και αναπτυσσόμενων μικρών επιχειρήσεων. Τα μετρητά (στο ταμείο και την τράπεζα) είναι το καύσιμο για να λειτουργήσει. Ως εκ τούτου, οι επιχειρηματίες πρέπει να  εστιάζουν  κυρίως  στα μετρητά / ταμειακές ροές και όχι μόνο στα  έσοδα ή άλλα οικονομικά μεγέθη. Με άλλα λόγια, να εστιάζουν στη ρευστότητα της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την U.S. Small Business Administration,  η οποία είναι μια κυβερνητική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών που παρέχει υποστήριξη σε επιχειρηματίες και μικρές επιχειρήσεις, σχεδόν οι μισές από όλες τις μικρές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν στα πρώτα πέντε χρόνια. Δεν απέχει αυτό πολύ από την Ελληνική πραγματικότητα.

 

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου στο KEMEL.

Πηγή άρθρου:

Envolve